พระครูปริยัติกิตติวรรณ พระอาจารย์วีระ กิตติวณฺโณ
วัดสะเดารัตนาราม ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
https://www.facebook.com/pramahaweera