ปัจจุบันโลกใบนี้กำลังประสบกับปัญหาที่รุมเร้าจากปัจจัยด้านนอกและปัจจัยด้านในของคนเราด้วยกันเอง สำหรับปัจจัยด้านนอกก็คือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวพันกับดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์ อากาศ โอโซน ดิน น้ำ ซึ่งมีสภาพร้อนรุ่ม ขาดความสมดุลของธรรมชาติ ซึ่งจำต้องมีต้นไม้จำนวนมาก มีอากาศบริสุทธิ์ มีโอโซน ป้องกันแสงแดดที่ร้อนแรงทำลายพื้นโลก

สำหรับอุณหภูมิของโลกเข้าในหลักของอุตุนิยาม อุตุนิยามของโลกใบนี้ กำลังเผาผลาญเปลือกโลกสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งสิ่งทั้งมวลล้วนสัมพันธ์ถึงธาตุ 4 หรือ ดิน น้ำ ไฟ ลม ที่ประชุมกันอยู่ของร่างกายมนุษย์เรานี้ เมื่อร่างกายจำเป็นต้องอาศัยธาตุ 4 ในการดำรงชีวิตอยู่ แต่ว่าทรัพยากรบนโลกมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ผู้คนเก่งแย่งต่อสู้ฝ่าฟันในการแสวงหาปัจจัย 4 ในการเลี้ยงชีพ ในท่ามกลางความขาดแคลนของปัจจัย 4 และการดิ้นรนดำรงอยู่ของคนก่อให้เกิดความทะเยอทะยานฝ่าฟันต่อสู้ดิ้นรน จิตใจเร่าร้อน

เมื่อใดที่สังคมมีปัญหา มีการเบียดเบียนด้วยการฆ่า ด้วยการลัก ด้วยการโกหก หรือการประพฤติผิดธรรม ก็มักจะเรียกร้องกันว่า ปฏิบัติธรรม ประพฤติธรรมกันสิ เข้าปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม ปัญหาอยู่ที่ว่า การปฏิบัติธรรม จะต้องอาศัยอะไรเป็นองค์ประกอบบ้าง จึงจะปฏิบัติธรรมได้ การปฏิบัติธรรมตามความคิดของผู้คนในสังคม ส่วนมากเรียกร้องหรือต้องการนั้น ทางองค์กรคณะสงฆ์จำเป็นจะต้องรู้ทันแล้วก็ปรับตัว เพื่อให้ง่ายต่อการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนต่อศาสนิกชนของตน ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงการปฏิบัติธรรม

วัดปฏิบัติธรรม วัดสอนกรรมฐาน วัดสอนวิปัสสนา จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องกระจายตัวให้มากขึ้น สัมผัสได้ง่ายขึ้นและเข้าใจทำง่ายขึ้น เพื่อจะตอบโจทย์ว่าคนควรปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาสังคม การจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้วิจัยลักษณะของกรรมฐาน ลักษณะของวัดที่เอื้อประโยชน์ต่อการสอนกรรมฐาน รูปแบบการสอนทำกรรมฐาน แบบง่ายๆรูปแบบพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมจึงเป็นความจำเป็นในการวิจัยค้นหาแล้วก็บันทึกเผยแพร่ต่อสังคมชุมชน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page